مجازات جعل در مشهد

مجازات جعل در مشهد

جعل انواع مختلفی دارد جعل امضا ، یکی از انواع جعل است؛ منظور از امضا هر علامتی است که شخص معمولا ذیل یک سند یا نوشته برای منتسب کردن آن به خود، به‌جا می‌گذارد. روش های تشخیص جعل امضا یا خط باتوجه به روش ل‌های گوناگونی که افراد در به دست گرفتن قلم دارند امکان پذیر است، هر شخص در قسمت‌های خاصی از حروف و کلمات به قلم فشار می‌آورد یا با ملایمت قلم را روی کاغذ می‌کشد. این امر می‌تواند توسط یک کارشناس مسلط تشخیص داده شود

از جعل مهر و جعل امضا چه می دانید؟

جعل مهر یا  جعل امضا یکی از مصادیق جزم جعل می باشد که بسیار نیز شایع است و سر منشاء جرایمی همچون کلاهبرداری نیز می باشد. قانون گذار مواد۵۲۴، ۵۲۸ ،۵۲۹ قانون مجازات اسلامی( تعزیرات) را به جرم جعل مهر ، امضاء، علامت اختصاص داده است.

 

جعل مهر و امضا مقامات دولتی

قانون گذار ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی را به جعل مهر و امضاء مقامات دولتی اختصاص داده است و چنین بیان داشته است:

“هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا ‌تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.”

ماده مذکور چنین بیان داشته است که مرتکب به جعل مهر و امضای مقامات رسمی دولتی مبادرت می نماید و علم و آگاهی نسبت به این امر را نیز داراست . به عبارت دیگر با سوء نیت مجرمانه به این عمل مبادرت می نماید  و یا اینکه با علم به اینکه دیگری مهر و امضای مقامات رسمی را جعل نموده است، آن ها را مورد استفاده قرار می دهد. فلذا قانون گذار نیز برای چنین فردی مجازات حبس از ۳ تا ۱۵ سال در نظر گرفته است.

 

جعل مهر و علامت و منگنه شرکت های غیردولتی عمومی

شرکت ها و ادارات غیر دولتی  عمومی، شرکت ها و اداراتی هستند که توسط افراد غیر دولتی اداره می شوند اما جنبه عمومی و همگانی دارند و عبارتند از: شهرداری ها، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، صندوق کارآفرینی امید، هلال احمر، نهاد کتابخانه های عمومی کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی و….

چنانچه افرادی مهر و علامت و منگنه چنین شرکت ها و اداراتی را جعل نمایند در این صورت به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردند.

قانون گذار در ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی( تعزیرات) این موضوع را مورد بررسی قرار داده است و چنین مقرر داشته است:

“هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداریها را جعل کند یا با علم به جعل ‌استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
جعل مهر و علامت و منگنه شرکت خصوصی

شرکت های خصوصی به شرکت هایی گفته می شوند که توسط افراد غیر دولتی اداره می گردند. این شرکت ها نیز مهر، علامت و منگنه مخصوص به خود را دارا می باشند.  که چنانچه فردی با سوء نیت مهر و علامت و منگنه این شرکت ها را جعل نماید و یا با علم به جعلی بودن، مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد، علاوه بر اینکه بایستی خسارت به بار آورده را جبران نماید به مجازات حبس از ۳ ماه تا۲ سال محکوم می گردد.

قانون گذار در ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی( تعزیرات) در این باره چنین آورده است:

“هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با‌علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.”

 

 نقش وکلای کیفری گروه وکلای وکیل پرس در دعاوی کیفری

در قانون مجازات اسلامی در باب جعل امضا ماده مستقلی در نظر گرفته نشده است و چنانچه فردی امضاء دیگری را بر روی سند یا نوشته ای انجام دهد همان جرم جعل را مرتکب شده است که با توجه به اینکه سندی که امضاء می نماید رسمی یا غیر رسمی باشد جرم جعل در اسناد رسمی و یا جعل در اسناد غیر رسمی شکل می گیرد.

مورد بسیار شایعی که رخ می دهد امضاء ذیل قولنامه ها به جای دیگری می باشد که با توجه به اینکه قولنامه سند عادی است چنین فردی به مجازات جعل در اسناد عادی محکوم می گردد.

 

 نقش وکلای کیفری گروه وکلای وکیل پرس در دعاوی کیفری

گروه وکلای وکیل پرس دارای کادر تخصصی در کلیه دعاوی کیفری می باشند که با دانش و تخصص خویش گرد هم آمده اند و بستری را فراهم آورده اند تا دعاوی کیفری را به صورت موردی و تخصصی مورد بررسی قرار دهند ونتیجه مطلوب را عاید موکلین نمایند.